Brigitte van Bakel M 06 20 49 15 87
praktijk@meridiaantherapie.eu


Tarieven, Betaling, Vergoeding, Kvk


Tarieven

Geldend voor nieuwe afspraken per 1 januari 2023:
€ 90,- 1e consult / behandeling. De zitting duurt tot 90 minuten.
€ 75,- Verlengd consult / behandeling. De zitting duurt tot 60 minuten.
€ 60,- Gemiddeld consult / behandeling. De zitting duurt tot 40 minuten.
€ 45,- Kort consult / behandeling. De zitting duurt tot 20 minuten.
€ 90,- (Voedsel)allergietest. Maximaal twintig items te testen.
€ 30,- Warmtepakking.
Dagprijs: Gelée Royale & andere natuurgeneeskundige middelen.
€ 20,- Borg therapiedoosje en pincet.
€ 20,- Toeslag huisbezoek (buiten Nijmegen komen er reiskosten bij).
€ 20,- Rapportage per 10 minuten. Het tarief voor mondelinge of schriftelijke rapportage wordt berekend naar bestede tijd.
€ 45,- Voor je behandeling is tijd en ruimte gereserveerd. Mocht je verhinderd zijn laat het tijdig weten. Afspraken die, om welke reden dan ook, tenminste 24 uur voor aanvang zijn geannuleerd worden niet in rekening gebracht. Niet (tijdig) afzeggen kost € 45,- plus in het voorkomende geval de toeslag ad € 20,- bij een gepland huisbezoek.

Rekenvoorbeeld:
Een behandelreeks bestaat bijvoorbeeld uit zes zittingen. Een schatting van het totaalbedrag voor de therapie is dan € 330,-

Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van Btw en onder voorbehoud van wijzigingen.


Betaling

De factuur, verzonden per e-mail, is te betalen binnen twee weken. De factuur is eventueel ter vergoeding aan te bieden aan de zorgverzekeraar. Op je verzoek vermeldt de factuur het verzekeringsnummer of je geboortedatum, zodat je herkenbaar bent in de administratie van de zorgverzekeraar.


Raadplegen zorgverzekeraar

In alle gevallen komt een eventuele vergoeding uit het aanvullende zorgverzekeringspakket. Het eigen risico is daarbij niet van toepassing. De zorgverzekeraar geeft informatie over het bedrag van de vergoeding. Vooraf raadplegen voorkomt verrassingen achteraf. Wanneer je contact opneemt met de zorgverzekeraar vraagt deze naar de AGB codes. De codes zijn bij mij op te vragen.


Kvk

09 19 14 46


Powered by: Grav
This site was last updated on
 2023, February 6
All text & images © 2016 B.F.S.A. van Bakel