Brigitte van Bakel M 06 20 49 15 87
praktijk@meridiaantherapie.eu


Vergoeding, Tarieven, Betaling, Kvk


Vergoeding

Nagenoeg alle zorgverzekeraars vergoeden tot op heden de door mij gegeven behandelingen zonder eigen risico geheel of gedeeltelijk uit de aanvullende verzekering voor complementaire zorg of 'alternatieve behandelwijzen'. Een aantal ziektekostenverzekeraars vergoedt de behandeling niet aan cliënten die aanvullend verzekerd zijn. Om te voorkomen dat iemand om die reden van behandeling afziet bied ik een behandelpakket op maat aan, waarbij de kosten voor behandeling betaalbaar blijven. Informeer vooraf naar de mogelijkheden.

Raadplegen zorgverzekeraar

De zorgverzekeraar geeft informatie over het bedrag van de vergoeding. Vooraf raadplegen voorkomt verrassingen achteraf. Wanneer je contact opneemt met de zorgverzekeraar vraagt deze naar de AGB codes. De codes zijn bij mij op te vragen.

Tarieven

€ 74,- 1e consult / behandeling. De zitting duurt tot 60 minuten.
€ 65,- Verlengd consult / behandeling. De zitting duurt tot 60 minuten.
€ 47,- Gemiddeld consult / behandeling. De zitting duurt tot 40 minuten.
€ 29,- Kort consult / behandeling. De zitting duurt tot 20 minuten.
€ 74,- (Voedsel)allergietest. Maximaal twintig items te testen.
€ 18,- Warmtepakking.
Dagprijs: Gelée Royale & andere natuurgeneeskundige middelen.
€ 15,- Borg therapiedoosje en pincet.
€ 18,- Toeslag huisbezoek (plus reiskosten buiten Nijmegen).
€ 18,- Rapportage per 10 minuten. Het tarief voor mondelinge of schriftelijke rapportage wordt berekend naar bestede tijd.
€ 47,- Voor je behandeling is tijd en ruimte gereserveerd. Mocht je verhinderd zijn laat het tijdig weten. Afspraken die, om welke reden dan ook, tenminste 24 uur voor aanvang zijn geannuleerd worden niet in rekening gebracht. Niet (tijdig) afzeggen kost € 47,- plus in het voorkomende geval de toeslag ad € 18,- bij een gepland huisbezoek.

Rekenvoorbeeld:
Een behandelreeks bestaat bijvoorbeeld uit zes zittingen. Een schatting van het totaalbedrag voor de therapie is dan € 300,-

Bovenstaande tarieven zijn vrijgesteld van Btw en onder voorbehoud van wijzigingen.


Betaling

De factuur, verzonden per e-mail, is te betalen binnen twee weken. De factuur is ter vergoeding aan te bieden aan de zorgverzekeraar. Op je verzoek vermeldt de factuur het verzekeringsnummer of je geboortedatum, zodat je herkenbaar bent in de administratie van de zorgverzekeraar.


Kvk

09 19 14 46


Powered by: Grav
This site was last updated on
 2022, February 21
All text & images © 2016 B.F.S.A. van Bakel