Informatie gegevensbescherming


Informatie over uw gezondheid en persoonsgegevens

U bent vrij, en in geen geval verplicht, om vragen over uw persoon en gezondheid naar eigen inzicht te beantwoorden. De antwoorden op de vragen zijn bedoeld om de therapeut een beeld te geven van het geheel en de achtergrond waartegen de huidige zorg- en behandelvraag is ontstaan. Therapeut verwerkt de informatie naar eigen inzicht in fysieke of digitale tekeningen, schema's of schetsen en teksten om daarmee anamnese, onderzoeksbevindingen, diagnostiek en behandelkeuze te completeren, te ondersteunen, dan wel in verslagvorm vast te leggen. U kunt desgewenst bijlagen meesturen. Goed te weten dat met al uw antwoorden en verstrekte informatie discreet wordt omgegaan.

Verwerking en archivering van informatie

Uw persoons- en medische gegevens worden opgeslagen in een fysieke (papieren) archiefmap op een veilige plaats. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor uw zorgverlener en worden met niemand electronisch gedeeld. Ze blijven gedurende de wettelijk vastgestelde termijn bewaard.

In de digitale financiële administratie van de praktijk komen uw persoonsgegevens niet voor. Uw naam is vervangen door een code. De koppeling van de administratieve code en uw persoonsgegevens is wederom fysiek en uitsluitend toegankelijk voor uw zorgverlener.

Het internetdomein 'meridiaantherapie.eu' wordt, voor zover realistisch, beveiligd door Antagonist. Praktijk Meridiaantherapie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongewenste of ongewilde verspreiding van data. Facturen worden per email verzonden en behandelafspraken per email bevestigd. Facturen vermelden, behalve andere wettelijk vereiste data, uw naam en adres, de behandeldata en voor welke zorg of geneesmiddel u een factuur ontvangt, zodat u de factuur, als dat van toepassing is, ter vergoeding bij uw zorgverzekeraar kunt aanbieden. Op uw verzoek vermeldt de factuur uw verzekeringsnummer of uw geboortedatum, zodat u herkenbaar bent in de administratie van de zorgverzekeraar.

Rapportage en collegiaal overleg

Overleg, een schriftelijke of mondelinge rapportage, tussen de meridiaantherapeut en andere zorgverleners bij wie u in behandeling bent, of door wie u verwezen bent, kan helpen om de behandeling op uw zorgvraag af te stemmen. Wij vragen vooraf of u in het voorkomende geval instemt met een rapportage / overleg.

Bijscholing, casestudie en wetenschappelijk onderzoek

Zorgverleners zijn verplicht zich bij te scholen. Onderdeel van de permanente beroepsontwikkeling zijn collegiaal overleg, besprekingen en oefensessies. Daarnaast wordt wetenschappelijk onderzoek verricht. Het kan voorkomen dat in dit kader uw behandeling wordt besproken. In zo’n geval worden naam en andere persoons- en contactgegevens niet gedeeld. Wij vragen vooraf of u instemt met het gebruik van uw gegevens op de hierboven beschreven wijze.

Rechten en klachten

U hebt recht op inzage, rectificatie en het laten wissen van uw gegevens. Ook als u eerder toestemming hebt gegeven voor de verwerking of het verzamelen van de gegevens bestaat het recht op intrekking van de toestemming.
Klachten over de omgang met uw persoonsgegevens kunt u melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Powered by: Grav
This site was last updated on
 2023, February 6
All text & images © 2016 B.F.S.A. van Bakel