Nogmaals hartelijk dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan het cliënttevredenheidsonderzoek. De uitslag van de enquete geeft een goede aanwijzing voor het functioneren van praktijk en therapeut.


Er waren zes antwoorden mogelijk op de stellingen:
Zeer mee oneens; mee oneens; niet eens-niet oneens; mee eens; zeer mee eens, geen antwoord of niet van toepassing.


Hier volgen de stellingen en de scores.

De telefonische bereikbaarheid is goed:
50% mee eens, 50% zeer mee eens.

De financiële afhandeling (tijdige en duidelijke) nota's is goed:
50% mee eens, 50% zeer mee eens.

De bereikbaarheid van de praktijk is goed (auto, OV, fiets, te voet):
60% mee eens, 40% zeer mee eens.

De inrichting van de behandel- en spreek ruimte is goed:
70% mee eens, 30% zeer mee eens.

Brigitte heeft mij voldoende geïnformeerd over de inhoud van de behandeling:
50% mee eens, 50% zeer mee eens.

Brigitte heeft mij voldoende geïnformeerd over de KAB:
10% zeer mee oneens, 10% mee oneens, 50% mee eens, 20% zeer mee eens, 10 % n.v.t.

Brigitte heeft mij voldoende geïnformeerd over de tarieven en vergoedingsmogelijkheden:
50% mee eens, 50% zeer mee eens.

Brigitte heeft mij voldoende geïnformeerd over het gebruik van de medicijnen:
40% mee eens, 30% zeer mee eens, 30% n.v.t.

Brigitte betrekt mij bij alle besluiten t.a.v. de behandeling:
60% mee eens, 40% zeer mee eens.

Brigitte heeft respect voor mij en mijn omgeving:
60% mee eens, 40% zeer mee eens.

Brigitte spreekt begrijpelijke taal:
40% mee eens, 60% zeer mee eens.

Brigitte gaat met mij na welke effecten de behandeling heeft en hoe ik die ervaar:
50% mee eens, 50% zeer mee eens.

Brigitte zal mij doorverwijzen naar een andere behandelaar bij onvoldoende effect:
70% mee eens; 10% zeer mee eens; 20 % geen antwoord.

De behandeling leidt tot duidelijke verbetering van mijn gezondheid / welzijn:
100% mee eens.

Ik zou een ander aanraden om bij Brigitte in behandeling te gaan:
70% mee eens, 30% zeer mee eens.

Powered by: Grav
This site was last updated on
 2023, December 5
All text & images © 2016 B.F.S.A. van Bakel